Игри

Информация за страница Тополчане

       Община Сливен и едноименната област са център за много села, които се характеризират като по-малки в сравнение с градовете населени места. Тополчане е едно от селата с най-добро разположение от гледна точка на пътната мрежа – центърът му е само на един километър от магистралата, свързваща Сливен с Бургас. Тъй като подножието на Стара планина отстои на само 30 километра дистанция, това привлича много хора и освен това средата е такава, че предразполага към разходки и излети. Типично за района, климатът е предимно мек, но не са изключени периоди, през които се наблюдават силни ветрове. Връх Катъгово или по-точно подножието му е точното място, в което се приютява селото,  а само два и половина километра в посока юг се намира един друг известен масив от Стара планина – Гребенец. В самото подножие на Гребенец полето прави наклон, а надморската височина е 168 метра. На левия бряг на Сотирска река в наши дни е отводнен канал, който се намира на 300 метра от селото.

      Само девет километра е разстоянието от Сливен, а освен това Тополчане се намира на 800 м от столицата участъка София – Сливен - Бургас . Но акко до този пътен участък дистанцията е относително малка, то същото важи и за жп гарата, която в миналото носи името на прочутия войвода Хаджи Димитър, възпят от поета Ботев в поемата Жив е той, жив е. Големите количества питейна и подпочвена вода оказват изключително благоприятно въздействие за това къде точно да бъде основано селото. То е едно от може би малкото населени места, които от датата на построяването си чак до наши дни не са се местили дори с един метър спрямо първото си местоположение. През 1936-та година се изгражда каптирана чешма, от която блика вода, а подобна конструкция има и в друга част на селото.Тя обаче за разлика от първата чешма разполага с ограничен дебит воден ресурс. Двете по-малки чешми – съответно в посоки североизток и югоизток, носят имената Матката и Стубела. Първата е каптирана през 1937-ма година, а втората – три години по-рано. Иначе подпочвената вода с голям дебит се намира на дълбочина от 4 до 12 метра.

      В землището на всяко едно място, където се извършва сондаж, има подпочвени води – въобще водата в този район от страната е в големи количества. Поради тази причина Тополчане не може да се оплаче от липсата на средства и водни ресурси, така необходими за отглеждането на различни култури. Държавна група от минногеолози извършва през 1964-та година задълбочено проучване в района на селото. Тогава на дълбочина от 53 метра бликва извор от артезиански тип, като изворът се намира близо зо кооперативното стопанство на селото, тогава известно като ТКЗС. Тъй като изворът бликва непосредствено преди деня, в който отбелязваме международния ден на жената, в тяхна чест веднага е кръстен 8-ми март. Близостта на подпочвената вода носи и някои негативи за местните жители – в години на интензивни валежи излиза на повърхността и наводнява къщи и дворове. Поради това се избягва прокопаването на изби или ако има вкопаване на къщите в земята, дълбочината е малка.

eXTReMe Tracker